תלמידים יקרים,
בעמוד זה תמצאו את פתרון בחינת הבגרות לשאלון 801
מתאריך 21.5.2013