פתח בלשונית חדשה
בעיות מילוליות בנושא גידול ודעיכה וחישובי ריבית דריבית, לתלמידי 4 ו-5 יחידות ולאקדמאים.
רמה: מתקדמים.