משוואות ב-3 נעלמים – בעיות מצויירות.
רמה: העשרה – מתקדמים.