בעיות חשיבה שונות בנושא משפט פיתגורס. לכיתה ט'
רמה: מתקדמים +