החל מ-2011, הסתיימה תקופת החפיפה בין הבגרות הישנה לחדשה וכיום ישנו רק אופן היבחנות אחד. אפרט כאן את חלקי המבחן השונים באופן כללי ומקוצר:

3 יחידות:

שאלון 35801

6 שאלות במבנה צבירה של 100 מתוך 150 נקודות אפשריות.
משקלו 25% מהציון הסופי

שאלון 35802

6 שאלות במבנה צבירה של 100 מתוך 150 נקודות אפשריות.
משקלו 35% מהציון הסופי

שאלון 35803

4 שאלות בחירה מתוך 6 ללא צבירה.
משקלו 40% מהציון הסופי

4 יחידות:

שאלון 35804

3 פרקים: אלגברה: 2 מתוך 3 שאלות, גיאומטריה 1 מתוך 2 שאלות, חדו"א – 2 מתוך 3 שאלות. סה"כ 5 שאלות.
משקלו 65% מהציון הסופי

שאלון 35805

3 שאלות בחירה מתוך 4.
משקלו 35% מהציון הסופי

5 יחידות:

שאלון 35806

שאלון זה מורכב מ-3 פרקים.
3 פרקים: אלגברה: 2 מתוך 3 שאלות, גיאומטריה 1 מתוך 2 שאלות, חדו"א – 2 מתוך 3 שאלות. סה"כ 5 שאלות.
משקלו 60% מהציון הסופי

שאלון 35807

פרק א בחירת 2 שאלות מתוך 3
פרק ב בחירת שאלה אחת מתוך 2 – סה"כ 3 שאלות.
משקלו 40% מהציון הסופי

 

קובץ פירוט מלא של הרכב בחינת הבגרות, נושאי הבחינה, התאמות ללקויי למידה וספרי לימוד על-פי הוראות משרד החינוך מ-2012.