פתח בלשונית חדשה
חציון – תרגילים לחט"ב ולשאלוני בגרות 801 ו- 802
רמה: רגילה