נושא: חזקות

חזקות ומספרים מכוונים לכיתה ח' – ט'
רמה: רגילה +

מבוא למשוואות ריבועיות לכיתה ט'
רמה: מתקדמים