צפייה בשאלוני הבגרות על פי יחידות הלימוד:

3 יחידות

4 יחידות

5 יחידות

801

802

803

804

805

806

807

2016
מעודכן

חסרחסר801 חורף 2016

חסרחסר802 חורף 2016
חסרחסר803 חורף 2016
חסרחסר804 חורף 2016
חסרחסר805 חורף 2016
חסרחסר806 חורף 2016
חסרחסר807 חורף 2016

2015
מעודכן

BTN_sum_bBTN_sum_a801 חורף 2016
BTN_sum_b BTN_sum_a 807 חורף 2016
BTN_sum_b BTN_sum_a 807 חורף 2016
BTN_sum_b BTN_sum_a 807 חורף 2016
BTN_sum_b BTN_sum_a 807 חורף 2016
BTN_sum_b BTN_sum_a 807 חורף 2016
BTN_sum_b BTN_sum_a 807 חורף 2016

2014
בבניה

BTN_sum_b BTN_sum_a 807 חורף 2016
BTN_sum_b BTN_sum_a 807 חורף 2016
BTN_sum_b BTN_sum_a 807 חורף 2016
BTN_sum_b BTN_sum_a 807 חורף 2016
BTN_sum_b BTN_sum_a 807 חורף 2016
BTN_sum_b BTN_sum_a 807 חורף 2016
BTN_sum_b BTN_sum_a 807 חורף 2016

2013
בבניה

חסר
חסר
BTN_sum_bBTN_sum_a803 חורף 2013
חסר
חסר
חסר
חסר

2012
בבניה

חסר
חסר
חסר
חסר
חסר
חסר
חסר

2011
בבניה

2010
בבניה

2009
בבניה

2008
בבניה