העין האנושית מסוגלת לקלוט זווית ישרה בדיוק רב יחסית.
במשחק הבא תוכלו לבחון את יכולתכם להעריך זוויות חדות וקהות.
זהו משחק נוסף הבוחן את יכולכם להעריך גדלים – בחנו את עצמכם:

לניסוי>>>