אפליקציה ויזואלית הממחישה מה זה בדיוק ווקטור וכיצד מתבצע חיבור ווקטורי.

הנושא ווקטורים נלמד בשאלון 807 של 5 יחידות ויש לו שימושים רבים בעיקר בתחום הפיזיקה,
ווקטורים הם קרובים של הגיאומטריה האנליטית – ושאלות רבות בנושא זה מתבססות על ידע גיאומטרי במישור ובמרחב.

ווקטור מיוצג על ידי חץ שיש לו אורך (גודל) וכיוון (זווית).
ניתן לחבר ולכפול (וגם לחסר ולחלק) ווקטורים זה בזה – האפליקציה הזו ממחישה את אופן החיבור של 2 ווקטורים ויותר:

לאפליקציה>>>