כולנו נדרשים מידי פעם להעריך גודל של משהו לפי העין. במשחק הבא תוכלו לבחון עד כמה יכולת זו מפותחת אצלכם.
אין בתרגול הזה שום דבר פורמאלי שקשור לתוכנית הלימודים – אבל יכולת הערכה היא חלק בלתי נפרד מהתפיסה הכמותית שלנו ונוגעת לתחומי חיים רבים מאד.

יאללה למשחק>>>