3 יחידות שאלון ב' 802 או 002

בדף זה תמצאו מבחנים לדוגמא לתרגול אחרון לקראת המגן והבגרות. שימו לב כי תיתכן חפיפה בין השאלונים כך שתיתקלו בשאלות שיופיעו גם במקבץ של 002 וגם בזה של 802.
אם נתקלתם בתרגיל שאינו מובן לכם – אשמח לענות ולסייע בפייסבוק

בהצלחה

10 מבחני מתכונת (2011) שאלון 002 מאת אתי עוזרי ויצחק שלו.

10 מבחני מתכונת (2011) שאלון 802 מאת אתי עוזרי ויצחק שלו.


פתח בלשונית חדשה
10 מבחני מתכונת (2011) שאלון 002 מאת יואל גבע.

פתח בלשונית חדשה 10 מבחני מתכונת (2011) שאלון 802 מאת יואל גבע.