quote
בכיתת מתמטי.קום משתלבים הנאה, אתגר, סקרנות, וחקר יחד עם למידה ותרגול. "לעשות שלום עם המתמטיקה" זו הזמנה להותיר את הרתיעה והחששות בעבר – ולהתבונן למתמטיקה ישר בעיניים.
moreaboutme

[metaslider id=1549] 02030401 07 06 05 10 09 11 ספר אורחים