quote
בכיתת מתמטי.קום משתלבים הנאה, אתגר, סקרנות, וחקר יחד עם למידה ותרגול. "לעשות שלום עם המתמטיקה" זו הזמנה להותיר את הרתיעה והחששות בעבר – ולהתבונן למתמטיקה ישר בעיניים.
moreaboutme
  • יולי אוגוסט 2014
  • מתמטיקה ל
  • הוראה פרטית
  • בגרות 3 4 ו-5 יחידות
  • לימודי המשך
02030401 07 06 05 10 09 11 ספר אורחים